Pentru a limita răspândirea infectării cu virusul COVID-19, Statele Unite ale Americii au adoptat în ultimele luni diverse măsuri în ceea ce privește restricționarea călătoriilor din țările profund afectate de virus.

Care sunt țările vizate de interdicții?

Cetățenii străini care au fost prezenți în ultimele 14 zile înainte de călătoria în Statele Unite în una din următoarele țări, au interdicție de a intra pe teritoriul american. Țările vizate sunt:

Cine sunt cei exceptaţi?

Intedictiile de călătorie nu se aplică printre altele, următoarelor categorii de persoane, deşi călătoresc din țarile vizate de interdicție:

  • Cetăţenilor americani şi rezidenţilor permanenţi SUA, cât şi soţilor, soţiilor şi copiilor minori ai acestora (necăsătoriţi şi sub 21 de ani);
  • Fraţilor cetăţenilor sau rezidenţilor permanenţi SUA, cu condiţia să aibă sub 21 de ani şi să fie necăsătoriţi;
  • Părinţilor cetăţenilor americani şi rezidenţilor permanenţi SUA care au sub 21 de ani şi sunt necăsătoriţi.

România nu este printre țările care sunt vizate de interdicțiile de călătorie.  Cetățenii români care dețin o viză SUA valabilă, pot călători în Statele Unite, doar dacă nu au fost prezenți în ultimele 14 zile înainte de călătorie în vreuna dintre țările cu interdicții active.  

Cât vor dura interdicțiile?

Interdicțiile de călătorie au fost inițial impuse pentru 30 de zile, însă au fost extinse, având în vedere pericolul continuu de infectare.  Acestea vor fi ridicate de Președintele Trump când situația se va ameliora.

Cum sunt interpretate escalele în țările interzise?

Escalele, chiar și de câteva ore între zborurile de legătură, sunt calificate drept prezența fizică în țările cu interdicție de călătorie, în accepțiunea Proclamațiilor Președintelui Trump.  Cetățenii străini, inclusiv cei români, aflați în această situație nu pot intra pe teritoriul american, cu excepția celor menționați mai sus si aici.

Daca doriți să călătoriți în prezent în Statele Unite, trebuie să evitați călătoriile, inclusiv escalele, în țările puternic afectate de COVID-19 și care au interdicție de călătorie.

În funcție de când doriți să călătoriți, recomandarea este să va faceți cât mai creativ planurile de călătorie în ceea ce privește alegerea țărilor pe care să le tranzitati și în care puteți avea escale de legătură către Statele Unite.

Mai multe recomandări de călătorie puteți găsi accesând pagină web a CDC (Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor).