Persoanele care doresc să emigreze în SUA au la dispoziție mai multe metode, printre care se numără Loteria Vizelor (Programul Diversity Visa), emigrarea în baza de reîntregire familiesponsorizare de către un angajator americaninvestiție/antreprenoriatazil politic.

În cazul aplicațiilor de rezidență permanentă SUA în baza legăturilor de familie, există două posibilități de procesare a acestor cereri:

 • Atunci când aplicantul se află deja în Statele Unite, acesta poate face ajustare de status pentru a obține rezidență permanentă.
 • Dacă aplicantul se află în afară Statelor Unite, acesta poate face demersurile de emigrare prin intermediul Consulatului SUA (procesare consulară). Pentru mai multe informații despre procesarea consulară, cititi articolul nostru anterior.

Ce este ajustarea de status sau AOS? 

Ajustarea statusului (AOS) este procesul prin care o persoană eligibilă, care se află deja în Statele Unite, poate solicita Green Cardul, fără să fie nevoită să se întoarcă în țara de origine pentru a finaliza procesul de imigrare prin intermediul unui consulat SUA.

În continuare, vom prezenta următoarele:

 1. Condițiile de eligibilitate pentru obținerea Green Cardului prin ajustarea statusului în SUA în bază de reîntregire familie.
 2. Etapele procesului de obținere a Green Cardului prin ajustarea statusului (AOS) pentru rudele imediate (rude de gradul I) ale cetățenilor americani.
 3. Durata procesului de ajustare a statusului.
 4. Condițiile de ineligibilitate pentru Green Card.

Condițiile de eligibilitate pentru obținerea Green Cardului prin ajustarea statusului în SUA in baza de reintregire familie:

Puteți aplica pentru rezidența permanentă SUA în baza legăturilor de familie, dacă aparțineți uneia dintre următoarele categorii:

 • Rudele de gradul 1 (immediate relatives): Soţ/soţie, copiii minori (necăsătoriţi şi sub 21 de ani) și părinți ai cetăţenilor americani. 
 • Categoria F-1: copii peste 21 de ani și necăsătoriți ai cetățenilor americani;
 • Categoria F2A: soţ/soţie și copiii minori (necăsătoriţi şi sub 21 de ani) ai rezidenților permanenți SUA (posesori de Green Card);
 • Categoria F2B: Copii cu vârstă de 21 de ani sau peste 21 de ani și necăsătoriți ai rezidenților permanenți SUA;
 • Categoria F3: Copii căsătoriți ai cetățenilor americani;
 • Categoria F4: Frați și surori ai cetățenilor americani;

Cu excepția soţilor/soţiilor, copiilor minori (necăsătoriţi şi sub 21 de ani) și părinților cetăţenilor americani (prima categorie a rudelor imediate), toate celelalte categorii de imigranți sunt supuse unui număr limitat de vize anuale.

De reținut că rezidenții permanenți SUA nu pot înainta petiții pentru copiii lor căsătoriți.

Petiționerul, adică cetățeanul american sau rezidentul permanent SUA, trebuie să aibă cel puțin 21 de ani pentru a sponsoriza o rudă.

De asemenea, este important că imigrantul să-și mențină eligibilitatea pe parcursul procesului AOS. Modificările în circumstanțe (precum căsătoria sau divorțul beneficiarului, decesul petitionerului etc;) pot afecta aprobarea unei cereri de ajustare a statusului. Acesta este motivul pentru care AOS este utilizat în general de unele rude imediate, soți/soții care au intrat ca logodnici K-1, refugiați sau cei care au intrat în SUA în baza unei vize de muncă (de exemplu, H-1B). 

Pentru a utiliza AOS, trebuie să fi intrat în SUA cu o viză valabilă. De asemenea, majoritatea aplicanților trebuie să aibă statut legal atunci când solicită ajustarea statutului.

O excepție de la această regulă este ajustarea statutului în baza căsătoriei cu un cetățean american. În astfel de cazuri, puteți utiliza AOS chiar dacă ați depășit statusul legal, atât timp cât ați intrat în Statele Unite cu o viză valabilă.

Etapele procesului de obținere a Green Cardului prin ajustarea statusului (AOS) pentru rudele imediate ale cetățenilor americani:

Primul pas este înaintarea petiției I-130 (Petition for Alien Relative) la USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) de către cetățeanul american. În același timp se poate trimite și aplicația I-485 pentru ajustarea statusului (Form I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status).  

După depunerea acestor cereri, USCIS va trimite o notificare prin care programează aplicantul pentru obținerea fotografiei, amprentelor și semnăturii acestuia. USCIS folosește datele biometrice pentru a efectua o verificare obligatorie a antecedentelor penale.

Câteva luni mai târziu, cel mai probabil vi se va cere să participați la un interviu cu un ofițer USCIS.  În multe cazuri, ruda care a depus formularul I-130 va fi, de asemenea, invitată să ia parte la acest interviu al cărui scop este de a confirma informațiile furnizate în cuprinsul formularele depuse anterior.

Durata procesului de ajustare a statusului:

De regula, întregul proces poate dura între 8 și 14 luni.  Cu toate acestea, trebuie luat în considerare că USCIS schimbă în permanență termenele de procesare, fapt ce demonstrează că sistemul de imigrare SUA este în continuă schimbare.

Condițiile de ineligibilitate pentru Green Card:

În funcție de modul în care ați intrat în Statele Unite sau dacă ați săvârșit o anumită faptă sau o încălcare a legii privind emigrarea, este posibil să nu fiți eligibil(ă) pentru obținerea green cardului. 

Categoriile generale de inadmisibilitate includ aspect ce țin de sănătatea aplicantului, activitatea infracțională, securitatea națională, situația financiară, fraudă, deportări anterioare, prezența ilegală în Statele Unite, etc;  În funcție de motivul de inadmisibilitate, o persoană poate aplica pentru obținerea unei derogări.

Vă recomandăm să consultați întotdeauna un avocat specializat în emigrare SUA pentru o evaluare corectă și completă a circumstanțelor dumneavoastră.  În acest fel, vă veți maximiza șansele de reușită și veți reduce considerabil posibilitatea unui refuz.